Európai Mobilitási Hét

Dátum: 
2011. szeptember 16. péntek (Egész nap) - 2011. szeptember 22. csütörtök (Egész nap)

 

Az Európai Mobilitási Hét (EMH) 2002 óta minden év szeptember 16-a és 22-e között kerül megrendezésre, a fenntartható

mobilitás jegyében. Az Európai Mobilitási Hét számos különböző tevékenységre ad lehetőséget, és mind az önkormányzatok,

mind a tömegközlekedési szolgáltatók, mind az egyéb szervezetek és szövetségek számára ideális alkalom a következőkre:

 

• a fenntartható települési mobilitáshoz kapcsolódó meglévő politikák, kezdeményezések és bevált gyakorlat népszerűsítése;

• az állampolgárok figyelmének felhívása a jelenlegi települési mobilitási tendenciák környezetre és az életminőségre

gyakorolt káros hatásaira;

• gyakorlati együttműködés kiépítése a helyi érdekelt felekkel;

• részvétel egy egész Európára kiterjedő kampányban, közös célok és identitás kialakítása más településekkel;

• a fenntartható városi közlekedéspolitika melletti helyi szintű elkötelezettség hangsúlyozása; és

• új, hosszú távú politikák és fennmaradó intézkedések bevezetése.

 

Az Európai Mobilitási Hét célja ezeknek az együttműködéseknek a kiterjesztése a helyi szintre. Az önkormányzatokkal

együttműködve dolgozó európai és nemzetközi szervezetek és társulások helyi tagjainak részvétele erősíti az

államigazgatás különböző szintjein található érdekelt felek közötti párbeszédet és a köztük kialakult konszenzust.

Az Európai Mobilitási Hét e partnerek elkötelezettségeit jeleníti meg, és későbbi tevékenységeiket  indítja útjára egy

szélesebb közönség előtt.

Az Európai Mobilitás Hétnekminden évben van egy, a fenntartható mobilitáshoz kapcsolódó központi gondolata,

aktuális jelmondata.