Mit tehet egy cég általánosságban a Környezetvédelemért?

Ebben a cikkben azt írom le, hogy mit tehet egy cég általánosan a környezetvédelemért. Nem térek ki külön a szakágakra, a környezetvédelem egyes részterületeire, inkább csak megpróbálom összefoglalni azt, amit minden cég megtehet.

A környezetvédők 7 pontja a következő témaköröket sorolja fel, főleg magánszemélyeknek:
 1. Energiatakarékosság,
 2. Üvegházhatású gázok csökkentése,
 3. Hulladékmennyiség csökkentése,
 4. Víztakarékosság,
 5. Környezetbarát termékek használata,
 6. A környezet megismerése,
 7. A környezettudatosság terjesztése.

A lakosság számára írt általános környezetvédelmi témájú cikkem egyes pontjai is többé-kevésbé besorolhatók ezekbe a kategóriákba. Annak idején a következőket írtam:

 1. Víz-, anyag- és energiatakarékos életmód, fogyasztáscsökkentés. (Környezetvédők 1. és 4. pontja: energia- és víztakarékosság. Az anyagtakarékosság és a fogyasztáscsökkentés leginkább a környezetvédők 3. pontjához kapcsolódik: a hulladékmennyiség csökkentése megelőzés által.)
 2. Természetes anyagok használata, vegyszermentes életmódra törekvés. (Környezetvédők 5. pontja: környezetbarát termékek használata.)
 3. Hulladékok keletkezésének megelőzése, újrahasználat, újrahasznosítás. (Környezetvédők 3. pontja: hulladékmennyiség csökkentése.)
 4. Megújuló energiaforrások használata, ha lehet. (Környezetvédők 2. pontja: übegházhatású gázok csökkentése, ennek fotnos része a megújuló energia használata.)
 5. Természetvédelem, természeti értékek megfigyelése, megismerése, védett állatok és növények védelme, madarak téli etetése. (Környezetvédők 6. pontja: megismerni a természetet.)
 6. Környezetszennyezés csökkentése, gépkocsihasználat mellőzése, mérséklése. (A környezetszennyezés csökkentése részben a hulladékmennyiség csökkentéséhez, a környezetvédők 3. pontjához, részben a környezetbarát termékekhez, a környezetvédők 5. pontjához kapcsolódik. A gépkocsihasználat mellőzése a 2. pont, az üvegházhatású gázok csökkentésének fontos része.)
 7. Környezetvédelmi hírek figyelemmel kísérése. (Környezetvédők 6. pontja: megismerés.)
 8. Környezetvédelmi önkéntesség. (Ez a környezetvédők 7 pontjában ugyan nem szerepel, de akkor vagyunk igazi környezetvédők, ha cselekvően védjük a környezetet, és ennek fontos része lehet a környezetvédelmi önkéntesség, ami talán a környezetvédők 7. pontjához, a környezettudatosság terjesztéséhez is kapcsolódik olyan módon, hogy a környezetért tenni akaró, a környezetvédelemben tevőlegesen is részt vevő önkéntesek példamutatása másokat is környezetvédelmi cselekvésre késztethet.)
 9. A környezetvédelem fontosságának felismerése, mindennapi gyakorlása, társadalmi elfogadottságának növelése. (Ez a környezetvédők 7. pontjának, a környezetvédelem terjesztésének fontos része.)
 10. Környezetvédelmi értékek átadása az új nemzedéknek. (Ez a környezetvédők 7. pontjának a lényege, a környezettudatosság fenntartása, továbbadása.)
Látható tehát, hogy a környezetvédelem, akár 7 pontban, akár 10 pontban vagy 20-nál is több szakág kétszer annyi cikkében foglaljuk össze, mindenképpen ugyanarra a néhány alapelvre épül. És mit tehet ezért egy cég?
 
 • Víz-, anyag- és energiatakarékos technológiákat vezet be.
 • Megújuló energiaforrásokból fedezi energiaszükségletét, és csökkenti a gépjárműhasználatot.
 • Hulladékszegény technológiákat használ, újrahasznosítja a keletkező hulladékokat.
 • Környezetbarát termékeket használ, technológiájában a veszélyes anyagokat lehetőség szerint környezetbarát szerekkel helyettesíti, környezetbarát termékeket állít elő.
 • A víztakarékosság mellett odafigyel a felhasznált, és a környezetbe újra kibocsátott víz tisztaságára is.
 • Csökkenteni, megelőzni igyekszik a tevékenysége által kibocsátott környezetszennyezést, és ha mégis szennyez, akkor gondoskodik az ártalmatlanításról.
 • A cég tevékenysége során figyelembe veszi a tevékenység természet- és környezetvédelmi hatásait, tevékenységét környezettudatosan tervezi és hajtja végre.
 • Figyelemmel kíséri a környezetvédelem aktuális eseményeit, a környezetvédelmi szabványokat, jogszabályokat, előírásokat, a környezetvédelmi eszközök feljődését, valamint telephelye szűkebb és tágabb környékének környezeti állapotát.
 • Megismeri a természet működését, a fontosabb környezeti elemeket, ezek jellemzőit és kölcsönhatásait és a cég tevékenységének várható hatásait.
 • Lehetőség szerint anyagilag is és tettekben is támogat környezetvédelmi akciókat, világnapokat, környezetvédelmi kezdeményezéseket, környezettudományi kutatásokat.
 • Környezeti problémáit és környezetvédelmi eredményeit világosan és nyíltan a közvélemény elé tárja, a problémák megoldásában együttműködik az érintettekkel, és bizalmat ébreszt a lakosságban, ügyfelekben, üzleti partnerekben.
 • Környezetvédelem iránti elkötelezettségét a vállalati kultúra részévé teszi, és akár környezetvédelmi szabványok bevezetésével is megerősíti, alkalmazottait rendszeres környezetvédelmi képzésekben részesíti.
 • Egy környezettudatos cégnek ezeket nem okoz gondot megtenni. Ezek azok az alapvető, általános útmutatások, amelyeket minden cég képes lehet betartani, és amelyeket érdemes követni, hogy környezettudatossá váljon a cég.
 
2012. november 22.,Mészáros András