Március 22. A víz világnapja

 

A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. (Neumann- ház – Irodalmi Szerkesztőség)

A víz világnapjának célja, hogy felhívja a tagállamok figyelmét a víz – e teremtett kincsünk – védelmének, megőrzésének és a vízminőség javításának szükségességére.

Nagyböjt időszakában kiemelten fontos, hogy az élet leglényegesebb dolgaira fordítsuk figyelmünket, mint a víz megóvásának és igazságos elosztásának problémájára. A böjtön keresztül nyissuk meg szívünket embertársaink felé, és segítsünk a rászorulóknak.

Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte.” (Ter 1,7)

Isten szólt: „A vizek teljenek meg élőlények sokaságával, az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak.”(Ter1,20)

A víz

Forrás: http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2002.03.24/1003.html

Az élet a vízben keletkezett. A víz a XXI. század legdrágább kincse. A Föld felszínének 71%-át víz borítja, ez főleg sós víz. Az édesvíz 70%-a hó és jég formájában tárolódik. Egy igen kis része a Föld vízkészletének pedig állandó körforgásban van. Elpárolog, kicsapódik (eső, hó) és újra elpárolog. A földi élet létrejötte (kétszeresen is) a vízhez kötődik. Körülbelül négymilliárd éve keletkezett az élet, az első sejt. Ekkor még nem volt ózonréteg, mivel még oxigén sem volt a légkörben. Az ózonréteg hiánya miatt a földet érő igen erős UV-sugárzás pillanatok alatt megölte volna a sejtet, így az csak 8-10 méter mélyen, a víz alatt jöhetett létre! A víz felszínére csak az oxigéntartalmú légkör és az ózonréteg kialakulásával "jöhettek fel" az egysejtű lények. Ez körülbelül kétmilliárd éve történt. A szárazföldre pedig sokkal-sokkal később léphetett ki egy élőlény. A légkörnek ma 21%-a oxigén, ez a növényi fotoszintézis révén került bele. Minden növény először a vizet bontja el, amiből neki a H+ ionokra van szüksége, az oxigén pedig a légkörbe kerül. A másik ok, ami a vízhez köti az életünket, az, hogy minden szervezet alapvető anyaga a VÍZ. A medúzának még 98%-a víz, a felnőtt embernek 50-60%-a, az újszülöttnek még 72%-a, és a háromhónapos magzatnak 94%-a víz.

A szervezet számára nemcsak a vízben lévő ásványi sók létfontosságúak. A nátrium-, kálium-, klorid-, magnézium-, kálcium- stb. ionok megfelelő aránya nélkül a szervezet elpusztul. A víz oldószer is, például a vízben oldódó vitaminok, a B- és C-vitamin csak így tud hatni. Hőtároló és hűtőfolyadék, valamint vivőanyag is. Szervezetünk sejtekből áll, és mindegyiket úgynevezett féligáteresztő hártya veszi körül. Ezeken csak a víz és a benne lévő kis molekulák tudnak áthatolni, például a nátrium, a kálium stb. A nagy molekulák, mint például a cukor, csak bizonyos kapukon (receptor) tudnak bemenni a sejtbe, ha azt kinyitja nekik például az inzulin. E hártyák két oldala között egyensúlyi állapot kell, hogy kialakuljon a víz mozgása révén, ez az ozmózis. Ez biztosítja, hogy a sejtekbe mikor menjen bele a víz, és mikor jöjjön ki onnan.

Mi, emberek, esztelen módon ezt a minden élethez nélkülözhetetlen anyagot elszennyezzük, tönkretesszük. Mérgeket bocsátunk bele, például arzént a Tiszába, s a folyók "halottá" válnak. "Feltaláltuk" a savas esőket, a nátritos vizet. Mindezt miért tesszük? Tudatlanságból vagy kapzsiságból és fösvénységből, mert semmi nem elég, még és még kell a pénz, hatalom és dicsőség. Pedig már Kr. u. 400-ban így biztatta a keresztényeket egy püspök: "Tartsátok távol magatoktól a fösvénységet, mert az a legrosszabb hitelező, fojtsátok meg a dicsőség hiú vágyakozását..."

A tiszta víz, a megtisztító víz egészen a mai időkig minden kultúrában az élet lehetőségének, az újrakezdés lehetőségének, és a többi emberrel és az egész természettel való nagy összetartozásnak a szimbóluma. Jézus messiási működésének megkezdése előtt a Jordán folyóban megkeresztelkedett. Mi is a keresztség szentségében váltunk a keresztény közösség tagjává. Ha fizikailag piszkosak vagyunk, tiszta vízben megmosakodunk. Pilátus is "mosta a kezeit"! A teremtés történetében Isten a hetedik napon megpihent, mivel már "Elkészült az ég és a föld, s azok minden ékessége." (Ter 2,1). Mi ezt megpróbáljuk tönkretenni, de ne tegyük tovább!